?

Log in

No account? Create an account
കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് എന്നാല്‍ ടൈപ്പിങ്ങും അച്ചടിയും മാത്രമോ? - Praveen Arimbrathodiyil Blogs here [entries|archive|friends|userinfo]
പ്രവീണ്‍ എ

[ website | Praveen Arimbrathodiyil Blogs here ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് എന്നാല്‍ ടൈപ്പിങ്ങും അച്ചടിയും മാത്രമോ? [Jul. 19th, 2010|03:57 pm]
പ്രവീണ്‍ എ
അടുത്തു് കേരളത്തിലെ ചിലര്‍ രൂപയുടെ ചിഹ്നമുള്ള ഫോണ്ടിറക്കി എന്നു് പറഞ്ഞു് ആഘോഷം പൊടിപൂരമാക്കുമ്പോള്‍ തോന്നിയതാണിതു്. പലര്‍ക്കും അത്രയൊക്കെയേ വേണ്ടൂ, എല്ലാവര്‍ക്കും അത്രയും മതി എന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞേയ്ക്കാം. ബില്‍ ഗേറ്റ്സ് പണ്ടു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആര്‍ക്കും 640K മതിയാകും എന്നു്. കിലോ പോയിട്ടു് മെഗായും കഴിഞ്ഞു് ഗിഗാബൈറ്റിലാണിന്നു് മെമ്മറിയുടെ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നതു് എന്നറിയുമ്പോഴാണിതിന്റെ പൊള്ളത്തരം മനസ്സിലാകുന്നതു്.

മനോരമയടക്കമുള്ള പല പത്രങ്ങളും ഇപ്പോളും ആസ്കി യുഗത്തിലാണു് ജീവിയ്ക്കുന്നതു്. അവര്‍ക്കു് സ്ക്രീനില്‍ കണ്ടു് അച്ചടിയ്ക്കാന്‍ പറ്റിയാല്‍ മലയാളം ധാരളമായി. എന്നാല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ ഈ കാലത്തു് തെരഞ്ഞാല്‍ വിവരം കിട്ടാതിരിയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മലയാള മനോരമ പോലുള്ള പത്രങ്ങളുടെ ആസ്കി പതിപ്പിലെ വിവരം സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതു് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളുടെ (യൂറോപ്യന്‍ അക്ഷരങ്ങളുടെ) അര്‍ത്ഥശൂന്യമായ ഫയലുകളായിട്ടാണു്. ഗൂഗിള്‍ പോലുള്ള സെര്‍ച്ച് എഞ്ചിനുകള്‍ക്കു് ഇതുപോലുള്ള സൈറ്റുകളിലെ വിവരം അവരുടെ ഉപയോക്താക്കളിലെത്തിയ്ക്കണമെങ്കില്‍ മനോരമ സൈറ്റിനെ പ്രത്യേകം കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അവരുടെ ഗൂഗിള്‍ വാര്‍ത്താ സേവനത്തില്‍ അവരതാണു് ചെയ്യുന്നതു്. അവര്‍ക്കിതിനായി മനോരമ പോലുള്ള യൂണികോഡ് ഉപയോഗിയ്ക്കാത്തെ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ യൂണികോഡിലേയ്ക്കു് മാറ്റിയ പകര്‍പ്പു് സൂക്ഷിച്ചു് വേണം ഒരു വാര്‍ത്ത തെരയാന്‍. എന്നാല്‍ അവരുടെ സൈറ്റ് സാധാരണക്കാര്‍ക്കു് വായിയ്ക്കണമെങ്കില്‍ പദ്മ പോലുള്ള ഫയര്‍ഫോക്സിനൊപ്പം ഉപയോഗിയ്ക്കാവുന്ന എന്‍കോഡിങ്ങ് യൂണികോഡിലേയ്ക്കു് മാറ്റുന്ന സംവിധാനം വേണം.

പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഫോണ്ടു് ആദ്യത്തെ ബ്രൌസര്‍ തുടങ്ങിയ അവകാശവാദങ്ങള്‍ പെട്ടെന്നു് വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം പിടിയ്ക്കുമല്ലോ. നമുക്കിപ്പോഴും ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റവും ഫോണ്ടുകളുമെക്കെ അജ്ഞാതമായിരിയ്ക്കുന്നതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണിതു്. മറ്റാരോ നമുക്കു് തരുന്ന സൌകര്യം. നമുക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമായി നാമിതിനെ സമീപിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുന്നതു് കൊണ്ടാണു് പലപ്പോഴും മുറി വൈദ്യന്‍മാരെ പൊക്കിനടക്കേണ്ടുന്ന ഗതികേടുണ്ടാകുന്നതു്.

രൂപയുടെ ചിഹ്നത്തിലേയ്ക്കു് തിരിച്ചു് വരാം, ഇവിടെ ~ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് രൂപയുടെ ചിഹ്നം കയറ്റി വച്ചുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പു് പരിപാടിയാണിവിടെ വലിയ ആഘോഷമായി കൊട്ടിഘോഷിയ്ക്കപ്പെട്ടതു്. കാണാന്‍ മാത്രമുള്ളൊരു സൂത്രവിദ്യ, കാണുക എന്നു് മാത്രമേ നിങ്ങള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറുകൊണ്ടുദ്ദേശിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കില്‍ അതു് തന്നെ ധാരളമായിരിയ്ക്കും. എന്നാല്‍ രൂപയെ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും രൂപയായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഇനിയും കാത്തിരിയ്ക്കണം. യൂണികോഡില്‍ ഈ ചിഹ്നത്തിനു് സ്ഥാനം ലഭിയ്ക്കുന്നതു് വരെ ഇതൊരു പറ്റിപ്പായി നിലനില്‍ക്കും.
LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2010-07-20 12:59 pm (UTC)
Unicode already have a place holder for indian rupee.

http://www.fileformat.info/info/unicode/char/20a8/index.htm
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: pravi
2010-07-21 03:16 am (UTC)
അതു് Rs എന്നതിനുള്ള ചിഹ്നമാണു്, പുതിയ രൂപയുടെ ചിഹ്നത്തിനുള്ളതല്ല. പുതിയ ചിഹ്നം എന്‍കോഡ് ചെയ്യാന്‍ യൂണികോഡിനു് കിട്ടിയ പ്രൊപ്പോസല്‍.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-01-09 01:28 am (UTC)

Cd Key For Drug Wars

Seminal Fluid That Contains Drugs [url=http://www.mobytrends.com/]buy prilosec online[/url] While the medication was released in 1981, it quickly became popular. http://www.mobytrends.com/ - generic zantac
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-01-09 11:40 am (UTC)

grzgndbm ymka

cqkeben xhz jdrhz black dicks (http://www.bigdicks234.com/black dicks.html)

yoswn!

hvvgz cfqpln yjc interracial creampie (http://www.interracialporn234.com/interracial creampie.html)
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-01-11 05:38 am (UTC)

Low Rbc Caused By Drugs

Enteric Coated Iron Tablets [url=http://susanbrown4regent.com/]buy lamisil[/url] It is also used to treat cyptococcal meningitis, onychomycosis, and histoplasmosis. http://susanbrown4regent.com/ - generic lamisil
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-01-16 01:43 pm (UTC)

Ezy Dose Customize Medication Tray

Name Of A Neoplastic Drug [url=http://www.shinyandfuzzy.com/]order phentermine 37.5[/url] A doctor will only prescribe this medication when they believe that the benefits far outweigh the risks associated with the medication. http://www.shinyandfuzzy.com/ - phentermine overnight
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-02-04 04:23 am (UTC)

uzjkjere wtwl

jkki aovpy you porn (http://www.porntubehunter.com) nrcgtw x zm p cgw
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-02-06 10:19 am (UTC)

Нужен дельный совет

Здравствуйте дорогие господа

Может до перестройки не говорили,что есть [url=http://www.superrike.ru]проститутки[/url] и информация была не сильно распространена, но все равно была, то в 90-е годы предложения услуги [url=http://www.superrike.ru]девочки[/url] резко начал увеличиваться. По некоторым ресурсам только в одной Москве количество предложений [url=http://www.superrike.ru/devochki/statya-4]секс услуги[/url] увелчилось до 30 тысяч, а во всей России число этих девушек достигло 180 тысяч. По данным других источников 130 тысяч проституток насчитывали только в Москве. Если сравнить с Латвия,то это достаточно большие цифры, даже если не брать во внимание размеры территории. В Великобритании, например,услуги [url=http://www.superrike.ru/devochki/statya-6]секс[/url] насчитывали всего 90 тысяч, во Франции чуть больше – 95 тысяч, в Германии – 80 тысяч.

Если во времена застоя практически ничего не слышали о мужской проституции, это было вообще неприемлемо, то в 1990-е годы уже появляются не только слухи об этом, но и стало нормальным,что [url=http://www.superrike.ru]транссексуалки москвы[/url] предлагают свои услуги,ну и вообще начинает развиваться данное направление.С уважением ваш друг Игорь
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-02-20 10:51 am (UTC)

Как обмануть весы ?

Нарыл интересную тему " пульт к весам " если точнее то продают по нету веса с пультом,
или блок управления памятью тары,
[url=http://gud-ok.ru/Katalog%20HTML/vesa.html]подробнеее[/url]

По форумам много обсуждается как обмануть электронные автомобильные весы но
конкретно никто не признаются можно ли управлять весами дистанционно.
Единственный сайт ссылка выше где есть хоть какое-то описание.

Люди подскажите (у кого есть брелок для весов) эта тема реальная, очень надо!!!
Помогите заполучить весы с дистанционным управлением с меня причетается!
(Reply) (Thread)